Aktuální dění v knihovně

AKTUALITY  ZE ŽIVOTA V NAŠÍ KNIHOVNĚ 

V měsících květnu a červnu

jsme pokračovali v dalších úpravách prostor knihovny. Byly vyměněny nevyhovující a dnes už i nebezpečné zářivky, okna zkrášlily barevné žaluzie. Díky jejich výraznému zatemnění budeme moci pořádat besedy s dataprojektorem přímo v prostorách knihovny. V červnu jsme v rámci dotace z Ministerstva kultury knihovnu posílili o dva nové počítače. Jeden bude sloužit čtenářům a návštěvníkům knihovny, druhý je určen pro práci knihovníka. Dále jsme částečně z prostředků stejné dotace zakoupili notebook, který je v dnešní době nedílnou součástí jakýchkoliv besed pořádaných v kulturním domě a k notebooku promítací plátno.

 

V dubnu jsme pro vás připravili

Přednášku na téma "Vliv výživy na naše myšlení a chování"

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 se v budově MŠ Halenkovice se ve spolupráci s mateřskou školkou uskutečnila přednáška na téma jak výživa může ovlivnit úspěch našich dětí ve škole. V rámci přednášky zaznělo mnoho podnětných informací nejen na  téma výživy. Se zajímavými skutečnostmi nás seznámila paní Mgr. Romana Kempová. 25 let pracovala jako učitelka na základní škole. Díky své učitelské praxi nabyla bohaté zkušenosti s vlivem stravování na chováním dětí.    

 

Muž, který viděl démona

V pondělí 10. dubna 2017 jsme se s oběma autory Jiřím Jilíkem a Bořkem Žižlavským setkali v prostorách obecního úřadu Halenkovice. V rámci besedy nás spisovatelé provedli krásnými, tajnými i temnými zákoutími chřibských lesů. 

 

 

V neděli 9. dubna 2017 v prostorách mystické kaple sv. Barbory autoři knihy Jiří Jilík a Bořek Žižlavský pokřtili svou další knihu Muž, který viděl démona. Bylo nám ctí se této akce zúčastnit.  

 

BŘEZEN  MĚSÍC ČTENÁŘŮ A JEŠTĚ MNOHO DALŠÍHO

 

    Do knihovnického putování jsme se pustili hned záhy na začátku roku. Společně s halenkovickými seniory jsme prošli rekonstruovanou i nově budovanou knihovnou a diskutovali o dalších plánech.  

    Na přelomu měsíců února a března knihovnu navštívilo zhruba 60 dětí z MŠ Beruška. Společně jsme si povídali o tom, jak se správně chovat v knihovně a především ke knihám. Děti si vyslechly tři tradiční pohádky a na chvilku se staly pohádkovými hrdiny.

    Do svátečního měsíce BŘEZNA vstupujeme Bazarem starých knih. Součástí této akce je rozšířená otvírací doba knihovny.

    V letošním roce jsme se společně s dětmi z 1. třídy přihlásili do projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. V rámci tohoto projektu děti s paní učitelkou zavítají minimálně třikrát do naší knihovny, kde si budeme číst a seznamovat se světem oblíbených hrdinů. Pak se za nimi vypravíme na kus řeči do školy. V květnu všichni společně vyrazíme do Napajedel, kde dětem v prostorách kina slavnostně předáme originální knihy, vydané pouze pro tuto významnou událost.

    Na konci března v knihovně nejen přespíme s dětmi ze 3. třídy.

Pro širokou veřejnost společně s klubem seniorů a mateřskou školou připravujeme besedy:

10. dubna 2017 v 15:00 v KD Halenkovice se setkáme se spisovatelem Mgr. Jiřím Jilíkem.

20. dubna 2017 v 15:00 hodin v MŠ uspořádáme přednášku Mgr. Romany Kempové na téma: Jak výživa a stravování ovlivňuje učení.

5. června 2017 v 15:00 hodin v KD Halenkovice budeme besedovat s Ing. Františkem Libosvárem, který nám určitě prozradí něco o halenkovických samorostech.

Další akce a besedy jsou v jednání.

V březnu proběhne výměna 85 knih z výměnného fondu Krajské knihovny F. Bartoše ve Zlíně a další cirkulace proběhne v květnu 2017.

V roce 2016 do našeho knižního fondu přibylo celkem 565 knižních titulů s výběrem pro všechny generace - http: katalog.

Všechny akce se uskutečňují za podpory vedení obce.

Těším se na společné setkání s Vámi ať už v knihovně nebo na některé z uvedených akcí.

 

Budu vděčná za jakékoliv náměty a připomínky, které budou moci přispět ke zlepšení služeb v naší knihovně.

 Vaše knihovnice.

 

Rekonstrukce původní knihovny

V současné době se po deštivém létě připravujeme na výmalbu knihovny a pokusíme se ji, v rámci možností, s původním vybavením, vtisknout novou tvář. Prosíme o trpělivost se všemi souvisejícími akcemi.

Nová knihovna

Budování nových prostor pro knihovnu ve druhém patře budovy, je rozdělena na etapy,  které se budou postupně dokončovat v následujících letech. Po rekonstrukci střechy, která byla v havarijním stavu, bude následovat výstavba výtahu. Výtah je nutný pro bezbariérový přístup do všech prostor kulturního domu (kanceláře OÚ, obřadní síň, horní přísálí, současná knihovna).  Nová knihovna bude sloužit jako prostor pro setkávání všech generací, otevře se zde možnost pro pořádání vzdělávacích kurzů, pro nejmenší čtenáře vytvoříme dětský koutek a nezapomeneme zde promítnout historii naší obce.  Vše samozřejmě záleží na finančních možnostech rozpočtu obce, který má své priority. Hledáme prostředky i v rámci dotačních titulů, což je ovšem velmi komplikované. Pokud byste měli jakoukoliv možnost nám v této oblasti pomoci, přivítáme Vaše informace.

 

 

Rekonstrukce střechy OÚ a výstavba nové knihovny

OÚ_rekonstrukce_střechy 2016  

FOTO: V. Wozar
 

Anketa Spokojenost se službami knihovny

V roce 2015 proběhla v naší knihovně anketa Spokojenost se službami knihovny. Zjišťování spokojenosti je nově součástí standardu veřejných informačních a knihovnických služeb. Anketa byla organizována Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně. Výsledky ankety máte k dispozici ...zde.
 
  
Burza starých knih

V neděli 13. března proběhla úspěšně  burza starých knih. Obrovské poděkování patří jak všem dárcům knih, tak štědrým zájemcům. Díky nim si našlo nového majitele přes 100 knih. A už dnes mohu slíbit, že z darů, které jsme získali,  dětem pořídíme ne jednu knihu, ale hned dvě. S malými čtenáři už přemýšlíme, které budou pro ně ty pravé. Díky za váš zájem.

Vaše knihovnice

březen - MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Březen je měsícem, ve kterém se stále  ještě držíme v teple našich domovů.  A přestože se na nás valí spousta lákadel v podobě téměř už nepřehledné nabídky televizních programů a čím dál víc nás zaměstnává internet, není nic hřejivějšího než usednout u rozpálených kamen a začíst se do dobré knihy. Rádi bychom vás v tomto směru podpořili nejen sedmi tisícovkami knih, které jsou na výběr v našem fondu, ale také Burzou starých knih. Některé knihy jsou stále k nahlédnutí v horním přísálí našeho kulturního domu.

Obohatíme knihovnu o soubor 75 knih z Krajské knihovny F. Bartoše Zlín, v rámci výměny jarního souboru a doplníme jej o naše knižní novinky. 

Dalším milým setkáním v březnu bude návštěva dětí z mateřské školy Halenkovice, které přijdou do knihovny za pohádkou. Děti ze školní družiny se v rámci své pravidelné návštěvy mohou těšit na své oblíbené knihy, ze kterých si budeme společně číst.

Samozřejmě vás všechny, nejen čtenáře, rádi přivítáme v naší knihovně v rozšířené otvírací době, a to v pondělí od 8 do 17 hodin, ve středu od 8 do 19:30 hodin a v pátek od 8 do 12:30 hodin.

Budeme vděční za jakékoliv náměty a připomínky, které budou moci přispět ke zlepšení služeb v naší knihovně.

Vaše knihovnice

Velká prosba - DINOSAUŘI

Milí čtenáři, přibývá mi skupinka nejmladších čtenářů, kteří zoufale touží po knihách o dinosaurech. V minulém roce se podařilo několik knih nakoupit, ale poptávka je stále větší a větší. Pokud máte doma knížku o dinosaurech, kterou už by vaše děti mohly postrádat, budu ráda, pokud ji věnujete do naší knihovny. Moc prosím, aby byla v dobrém stavu. Malé čtenáře chválím -  převážně se o vypůjčené knížky pěkně starají, tak ať jim můžeme novou nabídkou udělat radost. DÍKY!!!!

 

Vrácení knih

Prosím o vrácení knih s výpůjčkou delší jak dva měsíce.

Děkuji.

Podzimní VS 2015

V rámci podzimního výměnného systému Krajské knihovny F. Bartoše Zlín přibylo do naší knihovny 157 knih.

 

Beseda s Ing. Petrem Bednaříkem, rodákem z Halenkovic a autorem knihy Pět století rodu na pozadí dobových událostí 1504 – 2000

    V rámci besedy autor hovořil o zkušenostech se studiem archivních materiálů a přípravou vydání této bohatě ilustrované knihy, která představuje poutavý pohled do života mnoha generací jednoho rodu na Zlínsku v předchozích pěti stoletích a obsahuje četná nově objevená historická fakta, jež v přehledné formě významně rozšiřují a upřesňují doposud známé údaje.

     Příběhy konkrétních běžných lidí a jejich rodin nás seznámí s životem na Valašsku od jeho osídlování přes valašská povstání až do konce třicetileté války. Vzápětí se přeneseme na tehdejší panství Napajedla do doby zakládání Halenkovic, Jankovic a dalších nových vesnic na okraji Slovácka, v podhůří Chřibů, kde budeme svědky životních radostí a strastí  dalších generací v Jankovicích, Halenkovicích a okolí až do konce 20. století.  

    Zajímavý děj knihy se opírá o dochované archívní dokumenty a je doprovázen četnými citacemi dobových materiálů, ukázkami originálních textů a mnoha obrazy a ilustracemi, které barvitě přibližují každodenní život a přímo nás vtahují do tehdejší doby.

Vlastní děj probíhá na pozadí významných historických událostí, které přímo či nepřímo ovlivňovaly život a jednání tehdejších lidí zejména v oblasti bývalého panství Napajedla.  

    To vše umožňuje dnešnímu modernímu člověku poznat a lépe pochopit život a dobu našich předků i jejich odkaz následujícím generacím. Pohledem do jejich osudů si možná sami hlouběji uvědomíme, které hodnoty jsou skutečně významné a trvalé a které jsou pouze dočasné a pomíjivé.

Bližší informace o knize a ukázky naleznete na webové stránce:   www.petstoletirodu.cz

 

Týden knihoven 2015

V rámci akce Týden knihoven 2015 ve dnech od 5. do 9. října byla pro všechny zájemce rozšířena otvírací doba halenkovické knihovny. Příležitost navštívit místní knihovnu si ve zmíněném období nenechalo ujít 32 dospělých čtenářů, k nimž přibyli 3 noví. Na čtenářská konta bylo připsáno 127 knih z beletrie i naučné literatury. 28 dětských čtenářů si v uvedeném týdnu vypůjčilo 38 publikací.  Zaevidovali jsme 30 návštěv na veřejném internetu. Ve spolupráci se základní školou jsme zahájili pravidelné návštěvy dětí ze školní družiny. V tomto školním roce se v knihovně budeme vídat  pravidelně 1x za 14 dní a to vždy ve čtvrtek. 

Díky všem malým i velkým hostům za milá setkání.

 

Vzdělávací kurzy v Halenkovicích

Obec Halenkovice spolu s místní knihovnou se zapojila do projektu Vzdělávání v regionech Zlínského a Jihomoravského kraje, který realizovalo Střední odborné učiliště Valašské Klobouky.

Cílem projektu bylo vzdělávání obyvatel v obcích do 2 tis. obyvatel v Zlínském a Jihomoravském kraji.

Občané Halenkovic absolvovali vzdělávání v oblasti základů počítačových dovedností a práva. Vzdělávání bylo pro ně zcela zdarma. Potřebnou techniku zajistil realizátor projektu a školení se odehrávalo v prostorách úřadu.

Jsme rádi, že účastníci vzdělávání, z nichž někteří byli úplní začátečníci různých věkových kategoriích, se nebáli, a s počítačem a novými znalostmi se „poprali“.  Ne všichni mají odvahu si přiznat, že je stále co se učit a zdokonalovat a to v každém věku.

Věříme, že jim školení poskytlo řadu informací a dovedností, které využijí i ve svém každodenním životě, a že proběhlá školení budou motivací i pro ostatní, aby se nebáli a přišli se vzdělávat zdarma, pokud bude obdobná šance i v budoucnu.

Ing. Marcela Kubíčková, hlavní koordinátor projektu

Eva Chmelařová, asistentka projektu

 

Žítkovské čarování

V pondělí 30. března 2015 se ve spolupráci s Klubem seniorů Halenkovice uskutečnila beseda o knize Žítkovské čarování. O historii a vzniku knihy hovořil její autor p. Jiří Jilík.

 

Od začátku srpna 2014 je možné v naší knihovně využít bezplatně bezdrátové připojení k internetu.

 

Burza starých knih

Díky příspěvkům za staré knihy jsme v loňském roce dětem koupili  Foglarovy Rychlé šípy.